Polityka prywatności

25 maja 2018 r. wdrożono nowe przepisy o ochronie danych osobowych – RODO. W związku z tym Śliczna Gabinet Kosmetyki i Medycyny Estetycznej  jako administrator Twoich danych osobowych na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia derektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informuje, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest  F.H.U. Śliczna Natalia Dragon-Pietraszewska z siedzibą w Krakowie przy Ul. Ślicznej 34B/39.

Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Śliczna Gabinet Kosmetyki i Medycyny Estetycznej nadzoruje właściciel firmy – Natalia Dragon-Pietraszewska, z którą można się kontaktować pod adresem biuro@gabinetsliczna.pl

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową oraz z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z RODO.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji świadczonych usług przez Śliczna Gabinet Kosmetyki i Medycyny Estetycznej oraz do celów dla których zostały przez Ciebie podane.

Za zgodą Klienta, dane mogą być również przetwarzane w celu kontaktu w sprawie usługi świadczonej przez Śliczna Gabinet Kosmetyki i Medycyny Estetycznej a także przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.

Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich (imię i nazwisko, numer telefonu) jest niezbędne do wykonania świadczonych usług w Śliczna Gabinet Kosmetyki i Medycyny Estetycznej.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.

Dane osobowe klienta mogą być ujawnione jedynie osobom zatrudnionym w F.H.U. Śliczna Natalia Dragon-Pietraszewska. Podmioty te zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wykonania świadczonej usługi za zgodą Klienta i/lub w celu przesłania informacji handlowych, lub kontaktu w sprawie świadczonej usługi.

W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane, gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

W każdej chwili Klient ma prawo do kontaktu z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@gabinetsliczna.pl

 

 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych Wszelkie informacje wysyłane do "Śliczna", Gabinet Kosmetyki i Medycyny Estetycznej za pomocą strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.) będą chronione przez "Śliczna", Gabinet Kosmetyki i Medycyny Estetycznej i wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie do kontaktu z klientem. 

2. Przepisy antyspamowe Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów 
e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.